Wiara, która daje przejrzenie
Wiara, która daje przejrzenie

XXX Niedziela zwykła

I przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię".

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 10, 46 - 52


Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną". Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade mną". Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie go". I przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą".

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


„Synu Dawida, ulituj się nade mną” - słowa wyrywające się z ust tego, kto ma poczucie własnej niemocy, ograniczoności, słabości. Słowa, które, gdy wypowiadane są z wiarą czynią cuda. Jezus nie pozostaje obojętny wobec potrzebującego. Tym bardziej, gdy ten z taką determinacją prosi o zmiłowanie. Towarzysze Jezusa próbowali go uciszyć, chcieli przejść obojętnie. Nie poznali jeszcze Mistrza, nie potrafili Go naśladować. Jezus jednak nie potrafił przejść obojętnie. Gdy już doszło do spotkania Jezus pyta o pragnienie Bartymeusza. Jakże to jest ważne, byśmy znali swoje pragnienia, potrzeby i potrafili je nazwać, wyrazić przed Jezusem. Niewidomy bez zająknięcia wyznaje czego pragnie, ale i wierzy, że może otrzymać. Został wysłuchany. Pytajmy siebie:
- Jakie są moje pragnienia i potrzeby?
- Czy z wiarą proszę Pana o zmiłowanie?
- Na jakie sytuacje, wydarzenia moje oczy są jeszcze zamknięte?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Amen
 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Na modlitwie nazwij swoje pragnienia i potrzeby.

 

s.M. Damiana Szmidt