W sercu rodzi się dobro
W sercu rodzi się dobro

XXII Niedziela zwykła

Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 7, 1-8. 14-15. 21 - 23

 


Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 


Źródło czystości i nieczystości człowieka widzi Jezus w jego sercu. Obmycia rytualne, o których słyszymy w dzisiejszej Ewangelii wiązały się z nieczystością zewnętrzną i błędnie przenoszone były także na czystość moralną. Jezus dziś prostuje to myślenie wskazując na serce człowieka jako miejsce rodzenia się dobrych i złych czynów. Warto więc dziś spojrzećnie na swoje serce poprzez czyny, które wykonuję. To w sercu rodzi się dobro, którym obdarzam innych, ale w tym samym sercu rodzi się także zło, które niszczy moje relacje z Bogiem, drugim człowiekiem i z samym sobą. Wsłuchując się w słowa dzisiejszej Ewangelii i pochylając się nad jej głębszym zrozumieniem spróbujmy zatrzymać się nad każdą z rzeczy, którą wymienia dziś Jezus: złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Na ile obecne są one w moim życiu? Pytajmy siebie:
- Jaką nieczystość odnajduję w swoim sercu?
- Jak często oczyszczam swoje serce w sakramencie pokuty?
- Dlaczego czasem tak trudno przychodzi mi dbanie o czystość własnego serca?

 

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 


Panie Jezus, przepraszam Cię dziś za każde zło, które wychodzi z mego serca. Amen
 

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 


Regularnie oczyszczaj swoje serce w sakramencie pokuty

 

s.M. Damiana Szmidt