W pierwszą rocznicę śmierci
W pierwszą rocznicę śmierci

Msza Święta za + s.M. Stellę Kuś, w pierwszą rocznicę śmierci będzie celebrowana 2 grudnia br. o godz. 7:30 w kaplicy klasztoru Sióstr Służebniczek NMP NP w Katowicach Piotrowicach.

Zapraszamy członków Stowarzyszenia do udziału we wspólnej modlitwie i duchowej łączności.