W Domu Świętego Józefa...
W Domu Świętego Józefa...

Marzec…, nowenna do św. Józefa…. To czas kiedy zatrzymujemy się, by przyjrzeć się Świętemu Józefowi. Ten skromny i cichy Opiekun Maryi i Jezusa, świadek cudów Bożej Miłości i przykład bezgranicznego zaufania Panu Bogu, dla wielu z nas jest przewodnikiem na ścieżkach wiary

 

Święty, który na kartach Pisma świętego nie wypowiedział ani jednego słowa, uczy nas swoją cichością, pokorą i milczeniem jak żyć, jak pełnić wolę Bożą. Święty Józef jest dla wielu z nas szczególnie bliski, przykład naszych rodziców, dziadków, którzy przyzywali orędownictwa Świętego, pozostawił ślad w naszych sercach i pamięci jako „skuteczny” święty. Zwyczajny, prosty, pracowity, oddany swojej misji Józef, jest dla nas dziś drogowskazem, jak oddawać chwałę Bogu naszą codziennością. Cichy, skromny, towarzysz, opiekun… jest Patronem naszego Domu Opieki.

 

 

To wielka radość mieć takiego Opiekuna, ale i zadanie. To właśnie święty Józef daje nam przykład jak towarzyszyć, jak czuwać, ochraniać, być gotowym by służyć i zmieniać swoje plany. On – skromny cieśla, zawierzając Bożym planom, staje się narzędziem w Bożych rękach. To dyspozycja serca i gotowość przyjęcia tego co daje Bóg, sprawia, że dzieją się cuda. Zaufanie Słowu Ojca, daje bezpieczeństwo, pewność, że nie jesteśmy sami. Każdego dnia doświadczamy opieki i wstawiennictwa św. Józefa. Podobnie jak ochraniał Świętą Rodzinę, tak chroni nas i naszych Podopiecznych. Szczególnego wstawiennictwa doświadczają podopieczni, którzy staja w obliczu śmierci, gdy kres ziemskiego pielgrzymowania dobiega końca. Modlitwa i wezwanie Józefa napełnia pokojem i przynosi ulgę, a Telegram do św. Józefa w bardzo trudnych momentach jest  najlepszym ratunkiem.

 


Św. Józef przede wszystkim wyprasza nam łaski duchowe, ale doświadczamy także ogromnej opieki i wsparcia w różnych potrzebach, troskach związanych z prowadzeniem Domu czy potrzebami materialnymi. To on posyła nam ludzi o wielkim sercu, którzy pragną ofiarować dar serca i pomocną dłoń. Św. Józef pomaga nam rozwiązywać problemy, które po ludzku nas przerastają, podpowiada rozwiązania, stawia ludzi. Jest naszym opiekunem i troszczy się o każdego z nas. Jemu powierzamy także sprawy tych, którzy przychodzą do naszego Domu. Czynimy to każdego dnia, a w sposób szczególny, w każdą środę, odmawiając wspólnie Litanie do Św. Józefa.

 


Wierzymy mocno, że dzięki Opiece i Wstawiennictwu naszego Patrona, możemy każdego dnia podejmować misję, którą powierzył nam Pan – otoczyć opieką, troską naszych Pensjonariuszy. Dzięki św. Józefowi możemy doświadczać cudów codzienności, Jego opieki i  troski.  Wraz z całym Kościołem, uwielbiamy Boga za dar św. Józefa oraz zawierzamy się jego Opiece.

 

 

Święty Józefie – módl się za nami

 

Wspólnota Domu Świętego Józefa z Chełmu Ślaskiego