W Bogu jest nasze życie
W Bogu jest nasze życie

V Niedziela Wielkanocna
„Staniecie się moimi uczniami”

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 15, 1-8


Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.  

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Trwanie w zjednoczeniu z Jezusem daje nam życie. To w Nim jest źródło naszego istnienia. Dzisiejsza przypowieść doskonale nam to obrazuje. Trwanie w bliskości Pana wiąże się także z procesem oczyszczania, doskonalenia, przycinania. A to może boleć. Trzeba nam jednak pamiętać, że ma to służyć jedynie naszemu wzrostowi duchowemu. Bóg pragnie naszego szczęścia i to szczęścia wiecznego i robi wszystko, bym nam je ofiarować. Do nas należy przyjąć ten dar. Najpełniej przyjmujemy go w sakramentach świętych, szczególnie w sakramencie pokuty i Eucharystii. Zjednoczenie z Jezusem daje nam radość przynoszenia dobrych owoców. Sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi potrafiącymi służyć innym, być dla drugich. Pamiętajmy, że bez Jezusa „nic nie możemy uczynić”. Tylko trwanie w miłości i jedności z Nim sprawia, że nasze życie jest coraz piękniejsze i prowadzi nas do życia w wiecznej szczęśliwości.
Pytajmy dziś siebie:
- jak dziś wygląda moje zjednoczenie z Jezusem?
- jakie są owoce mojego życia?
- jak wygląda moje życie sakramentalne?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezus, spraw, abym zawsze żył w zjednoczeniu z Tobą i nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Staraj się jak najczęściej jednoczyć się z Jezusem w Komunii Świętej.


s.M. Damiana Szmidt