W Bełku się dzieje! Wiadomości z naszego Domu...
W Bełku się dzieje! Wiadomości z naszego Domu...

Konstytucje Zgromadzenia art. 93 „Jak Ojciec posłał Syna, by światu okazać Swą Miłość tak Chrystus posyła nas, by ludziom przekaz Boże miłosierdzie. Tak mówi o tym Założyciel: Jak Chrystus cały oddał się wypełnianiu woli Tego, który Go posłał, Ojca, tak służebniczki Najświętszej Rodzicielki Jego, całą swoją pracę oddadzą wypełnianiu (apostolskich) obowiązków {Reg 45}"

 

 

 W naszym domu, jak to mówią sami nasi podopieczni, „coś zawsze się dzieje i życie mamy urozmaicone, nie ma się, kiedy nudzić. Sami bardzo chętnie włączamy się naszym cierpieniem przez modlitwę i nasze małe trudy dnia codziennego, w misje Kościoła i niejako wspólnoty sióstr służebniczek wspierając ich dzieła, w których my również uczestniczymy. Siostry starają się nas przybliżać do Boga i Matki Bożej. Poprzez cotygodniową katechezę, którą prowadzi nam s.M. Archangela, możemy poznawać i odnawiać naszą chrześcijańską wiarę, pogłębiać nasze życie duchowe, które może nie raz w czasie naszej młodości zaniedbaliśmy czy nie docenialiśmy. Przez uczestnictwo w nabożeństwach i sakramentach, i przez codzienną modlitwę różańcową zanosimy do Boga intencje m.in. naszej parafii, kościoła lokalnego, sióstr i naszych własnych. Objęliśmy również patronat misyjny nad s. M. Józefę Franke, w ten sposób, na miarę naszych możliwości, możemy włączać się w misje Kościoła na wzór małej Tereski, która nigdy nie była za granicą swego klasztoru, a jednak była tak blisko tych spraw.  Przez rozmowy, śpiew i różne formy edukacyjne (prasa, filmy) uświadamiamy sobie teraz coraz bardziej, że jednak do czegoś w tym starszym wieku i chorobie jesteśmy Kościołowi potrzebni”.

 

Pragniemy podzielić się tym, czym żyjemy. Oto niektóre wydarzenia ostatnich miesięcy:

 

Święto Matki Bożej Gromnicznej


 „Wpatrzone w miłosiernego Chrystusa otaczamy opieka chorych, biednych i opuszczonych.

Podejmujemy również praca w zakładach, które służą temu celowi.

Szczególnie uwzględniamy dziedziny pracy nieobjęte dostateczną opieka społeczną.”

/Konstytucje Zgromadzenia art.101/

 

 

„Dziękujemy za to, że możemy brać czynny udział w Eucharystii i nabożeństwach, które zbliżają nas i uświadamiają nam, co w życiu jest najważniejsze i gdzie należy czerpać siły do życia i rozwiązywania przeróżnych spraw. Uczymy się przyjmować chorobę, przeżywać starość i samotność…” mówi p. Kazia

 

 

Sakrament chorych

 

„Siostra pielęgniarka spełnia swoje samarytańskie posługi w myśl polecenia Założyciela:

Chorym służyć z miłością jak samemu Chrystusowi, ratując nie tylko ich ciała, ale i dusze”{ Reg 48}

/Dyrektorium Zgromadzenia art.95/

 

 


W dniu 11 lutego do naszej wspólnoty przybył ks. neoprezbiter Michał Walczyński z darem Eucharystii, sakramentu chorych i błogosławieństwem lourdzkim jak i kapłańskim. „To wielki dar dla nas, który nas umacnia na drodze do wieczności, bo gdzie bardziej jak nie tu w kaplicy, gdzie mieszka z nami Jezus 24 h możemy doświadczać bliskości i jedności z Bogiem, a tym samym między sobą i możemy wypraszać potrzebne łaski dla naszych rodzin i tych różnych powierzonych nam trudnych spraw” - wspomina p. ŁucjaWizyta ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca


 „Skoro ksiądz ma przybyć z Panem Jezusem, uprzątną izbę, stolik nakryją białym,

czystym obrusem, świece z ołtarzyka ochronkowego i krzyż postawią i chorego, ile możliwości ogarną”.

/Z Pierwszej Reguły zgromadzenia art. 79/

 


„Wielką niespodzianka dla nas była wizyta ks. Arcybiskupa, który przewodniczył nabożeństwu i umocnił nas słowem Bożym jak i błogosławieństwem. Dziękowaliśmy Mu za kapłanów, którzy nam na co dzień posługują wraz z siostrami i personelem”

- relacjonuje p. Jadzia, mama naszej siostry M. Archangeli


Wielkopostne rekolekcje parafialne


 „Całe nasze życie w Zgromadzeniu powinno być współdziałaniem z Chrystusem,

który odkupił świat przez swoje życie, mękę i śmierć na krzyżu…”
/Konstytucje Zgromadzenia art. 94/

 


Tegoroczne rekolekcje parafialne zaczęły się w naszej wspólnocie parafialnej pw. św. Jana Sarkandra w środę Popielcową i trwały do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Braliśmy i my w nich udział, gdyż o. Andrzej Kinal MSF prowadził i dla nas nauki rekolekcyjne z udzielaniem nam sakramentów świętych (sakrament chorych, spowiedź św., Eucharystia).

 

 

Łączyliśmy się również duchowo w czasie Drogi krzyżowej ulicami naszej miejscowości, wynagradzając za grzechy duchownych.  To też skłania nas do refleksji, że trzeba nam modlić się za kapłanów i zakonników, jak i o nowe powołania, które rodzą się i w naszych rodzinach. Oni potrzebują naszego wsparcia, ofiary i modlitwy, którą tak nie doceniamy, bo może są niewidoczne…

Dziękujemy naszym Siostrom za ich trud ten fizyczny, za opiekę nad nami i naszymi dolegliwościami, a przede wszystkim, jak to teraz dostrzegamy, za ten duchowy wkład i poświęcony czas, abyśmy wykorzystali dobrze ten (wielkopostny) czas w nieustannym zbliżaniu się coraz bardziej do Boga i Jego spraw… - jedna z podopiecznych z Domu w Bełku.

 

Pozdrawiamy zapewniając naszą modlitwę!