Uroczystość odnowienia profesji czasowej
Uroczystość odnowienia profesji czasowej

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia…

 

 

 

W Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Śląskie w Katowicach, dnia 11 sierpnia 2019 roku odbyła się uroczystość odnowienia profesji czasowej czterech sióstr: s.M. Filotei, s.M. Ignacji, s.M. Kamili, s.M. Kordiany.

 

 

 

Podczas Eucharystii sprawowanej przez ojca rekolekcjonistę – br. Adama Srokę OFMCap, siostry odnowiły profesję na ręce przełożonej prowincjalnej Matki Marii Anuncjaty Gajda. W uroczystości uczestniczyły siostry Domu Prowincjalnego oraz siostry uczestniczące w rekolekcjach.

 

Cieszymy się razem z Siostrami i prosimy Pana o łaskę twórczej wierności dla nich.