Uroczystość NMP Częstochowskiej
Uroczystość NMP Częstochowskiej

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

 

Patrząc w oczy Matki zatroskanej o nasz los nie sposób odmówić tej pokornej prośbie. Czynić wolę Bożą to zadanie każdego z nas.

 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 2, 1 - 11

 


W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

 

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 


Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej kieruje nasz wzrok w stronę naszej Matki i Królowej. Wpatrując się w wizerunek Jasnogórskiej Pani nie sposób nie odczytać z niego pragnienia Maryi. Jest ono właśnie takie, jakie słyszymy w dzisiejszej Ewangelii: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa powinny nieustannie poruszać nasze serca, które tak łatwo i tak szybko ulegają rutynie i przyzwyczajeniom. A Słowo Jezusa jest wciąż żywe, wciąż aktualne. Robić wszystko, cokolwiek powie Jezus to najpierw otworzyć serce na Jego Słowo, na Jego poruszenia, przyjąć je i wypełnić w codziennym życiu. Patrząc w oczy Matki zatroskanej o nasz los nie sposób odmówić tej pokornej prośbie. Czynić wolę Bożą to zadanie każdego z nas.  Pytajmy siebie:
- Jak wypełniam wolę Bożą w codzienności?
- Kiedy mi ją najtrudniej podejmować?
- O co dziś prosi mnie Jezus?

 

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 


Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Amen
 

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 


Z wielką wiarą i ufnością odśpiewaj dziś Apel Jasnogórski prosząc Maryję o łaskę wypełniania woli.

 

s.M. Damiana Szmidt