Ukrzyżowany i miłosierny
Ukrzyżowany i miłosierny

 

 

Chrystus na krzyżu objawia Swą wierność wobec człowieka do końca i ukazuje miłość, dla której cierpienie nie jest zagrożeniem, ale przestrzenią do wzrostu i wydawania owoców. Do takiej więzi miłości Ukrzyżowany zaprasza każdą służebniczkę. 

 

 

 

Ukrzyżowany i miłosierny

 

Chrystus ukrzyżowany jest Tym, którego służebniczka wybiera na swego Oblubieńca. Codzienność, przeżywana  „z Jezusem” i „dla Jezusa”, szczególnie, gdy ma znamiona codzienności, naznaczonej dźwiganiem krzyża, jest wyrazem miłości oblubienicy dla swojego Oblubieńca, który dla niej oddał życie. Więź oblubieńcza realizuje się w konkrecie życia: w nieustannym budzeniu dobra, w trosce o podtrzymywanie światła nadziei, w wytrwałości pomimo przeciwności, w cierpliwym znoszeniu trudów. Przeżywane w ten sposób cierpienie i ból nie niszczą miłości, ale stają się żyzną glebą, gdzie może ona wzrastać i przynosić owoce.
Chrystus na krzyżu objawia wierność wobec człowieka do końca. Miłość domaga się wierności; więc – miłość za Miłość, wierność za Wierność. Obydwie te wartości skierowane ku Oblubieńcowi są naszą odpowiedzią na Jego pierwszą i uprzedzającą Miłość i Wierność. W wydarzeniu Męki i Śmierci Jezusa na krzyżu mamy dostrzegać obdarowanie nas miłością Oblubieńca. Tak bardzo mnie umiłował, że samego siebie wydał za mnie. Ukrzyżowany uczy drogi miłosierdzia.
Chrystus miłosierny jest dla sióstr przykładem, a zarazem źródłem mocy w przyjmowaniu  drugiego człowieka w całej prawdzie o ułomności i niedoskonałości ludzkiej kondycji, a także wzorem przechodzenia ponad słabościami i wielkodusznego miłowania. Wzorem takiej postawy jest Chrystus objawiający miłosierdzie wobec grzeszników.

 

sM.Faustyna Jureczko