U Źródła z Duchem Świętym
U Źródła z Duchem Świętym

To już czwarta seria naszych spotkań przy źródle w Porębie. Jak nam wiadomo, w pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. wszedł w życie nowy Program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. W nawiązaniu do tego tematu przeżywamy nasze spotkania. W dniach 9-11.02.br pochyliłyśmy się we wspólnej refleksji nad otwarciem naszego błogo-sławionego Ojca Edmunda na działanie Ducha Świętego.


Reasumując te rozważania, z całym przekonaniem można powiedzieć, że jego życie owocowało współpracą z Bogiem i odważnym otwarciem na Jego natchnienia. Czerpiąc u Źródła poznawałyśmy także wybrane sylwetki naszych sióstr, a pielgrzymowanie poprowadziło nas do sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu Śląskim. To piękne miejsce, naznaczone obecno-ścią naszych wielkich świętych jest także związane z początkami naszego Zgromadzenia na ziemi śląskiej.


Kolejne spotkanie już niebawem.