Tylko w Nim i przez Niego mogę prawdziwie kochać
Tylko w Nim i przez Niego mogę prawdziwie kochać

XXXI Niedziela zwykła

Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary

 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 12, 28b - 34

 

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.  Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

 

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Miłość Boga i bliźniego to prawo i obowiązek każdego chrześcijanina. Jezus nie pozwala na kompromisy. Jego słowa są jasne i wymagające. Kochać Boga całym sercem... Cóż to oznacza? Moje serce ma być niepodzielne, całe dla Boga. Tylko w Nim i przez Niego mogę prawdziwie kochać innych i siebie. Pojęcie tej prawdy i życie nią zapewnia nam Królestwo Niebieskie. Tego uczy nas dzisiaj Jezus. Pytajmy siebie:

- Co mogę powiedzieć o mojej miłości do Boga?

- Jaka jest moja miłość do bliźniego?

- W czym przejawia się moja miłość do siebie samego?

 

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 

Panie Jezu, proszę Cię o dar prawdziwej miłości. Amen

 

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Przeczytaj Hymn o miłości z Listu św. Pawła do Koryntian (1Kor 13, 1 - 13)

 

 

s.M. Damiana Szmidt