Trwać w Chrystusie i żyć
Trwać w Chrystusie i żyć

XX Niedziela Zwykła

Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne.

 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 6, 51 - 58
Jezus powiedział do tłumów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?” Rzekł do nich Jezus:„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


To już kolejna niedziela podczas której wsłuchujemy się mowę Eucharystyczną Jezusa. Kolejny tydzień jak Pan w swoim Kościele zachęca nas do umiłowania Go obecnego w Najświętszym Sakramencie. Także dziś zachęca nas, byśmy nie lekceważyli tak wielkiego daru jaki otrzymaliśmy. Możemy zbyt mało rozumiemy cud w jakim możemy uczestniczyć. Trudno nam pojąć jak to możliwe, że Jezus zechciał zostać wśród nas pod postacią kawałka białego chleba. Mamy z tym problem, tak jak mieli go ówcześni Jezusowi. Jednak nie powinniśmy ulegać pokusom zwątpienia. Trzeba nam wzbudzać w sercu coraz większą wiarę i ufność. Pan jest obecny wśród nas. On chce karmić nas Sobą. Pomimo różnych wątpliwości i trudności nie odrzucajmy tego zaproszenia, ale jak najczęściej przystępujmy do Stołu Eucharystycznego. Pytajmy siebie:
- Dlaczego czasem tak trudno mi wierzyć?
- Jak często rezygnuję z uczestnictwa w Eucharystii? Dlaczego?
- Co mogę zrobić, by pogłębić swoją wiarę, ale i wiedzę na temat Eucharystii?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Uwielbiam Cię Panie w Najświętszym Sakramencie. Amen
 

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Poczytaj coś na temat Eucharystii, by lepiej zrozumieć to w czym uczestniczysz.

 

s.M. Damiana Szmidt