Trudności i radość - pakiet ucznia Jezusa
Trudności i radość - pakiet ucznia Jezusa

XIV Niedziela Zwykła

"Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

Łk 10, 1-12. 17-20


Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi”. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”». «Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: „Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże”. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu».
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają».
Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam najpierw scenę rozesłania siedemdziesieciu dwóch uczniów. Jest to zapowiedź głoszenia Ewangelii aż po krańce świata. Warto tu zauważyć, że Jezus posyłając swoich uczniów nie składa im złudnych obietnic, ale jasno przedstawia rzeczywistość na jaką natrafią. Nie wszyscy ich przyjmą, nie wszyscy będą chcieli słuchać. Misja Jezusa, a co za tym idzie, także misja Jego uczniów spotka się zarówno z przyjęciem jak i z odrzuceniem. Te różne postawy ludzkie nie są jednak w stanie przekreślić planów Boga. Takie doświadczenia pokazują nam jedynie prawdziwość słów Jezusa. Dlatego także my dzisiaj nie powinniśmy zrażać się trudnościami i przeciwnościami. Musimy mieć świadomość, że skoro z naszym Panem tak postępowali to i z nami tak postąpią. Nie możemy więc ulegać zniechęceniu, ale powinniśmy z tym większą gorliwością głosić Ewangelię i ufać, że Pan w swoim czasie przemieni ludzkie serca.
Druga część dzisiejszej Ewangelii przedstawia nam powrót uczniów zadowolonych z tego, co udało  im się osiągnąć. I tu Jezus także wskazuje im, że w ich myśleniu tkwi błąd. Na pierwszym miejscu uczeń powinien cieszyć się z tego, że jego imię zapisane jest w niebie, że Jezus wybrał go na swego przyjaciela i polecił mu misję do spełnienia. Zjednoczenie z Jezusem jest ważniejsze niż wszelkie dokonywane przez nas dzieła. To On ma być na pierwszym miejscu a cała reszta ze względu na Niego – taka jest Ewangelia.

Pytajmy siebie:
- jak reaguję, gdy jako uczeń Jezusa jestem odrzucony?
- co jest powodem mojej radości?
- Czy trwam w zjednoczeniu z Jezusem?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, dziękuje Ci za to, że powołujesz mnie to przyjaźni z Tobą. Dziękuję za zaufanie jakim mnie mnie darzysz posyłając do głoszenia Twojej Ewangelii. Proszę pozwól mi zawsze trwać w zjednoczeniu z Tobą i być wiernym Twoim świadkiem.  AmenACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Podziękuj dziś Panu za to, że twoje imię zapisane jest w niebie.

 

s.M. Damiana Szmidt