Szczególne miejsce w szpitalu
Szczególne miejsce w szpitalu

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

 


Wielkie wydarzenia Kościoła przeżywam w szpitalu, solidaryzując się z chorymi i ich rodzinami. Wspaniałym darem Bożym jest Kaplica w tym wielopiętrowym szpitalnym budynku. Wiele ludzi przychodzi na 6 piętro do Kaplicy, aby w jej zaciszu pomodlić się przed Bogiem, czasem wypłakać, ale także podziekować.

 

Kiedyś widziałam młodego lekarza, który obejmował Tabernakulum. A w środę popielcową nasz kapelan sprawuje Mszę Świętą posypując nasze głowy popiołem na znak rozpoczęcia wyjątkowego czasu z Bogiem – Wielkiego Postu. Po Mszy Świętej idę do chorych, z Komunią Świętą I modlitwą. Wielkie to dla mnie przeżycie i ogromna radość że mogę zanosić Jezusa cierpiącemu człowiekowi.

 

 

Paryż. Msza święta w szpitalu rozpoczynająca czas Wielkiego Postu.

 

 

Polecam się modlitwie, abym zawsze z gotowością potrafiła wszystkim nieść Chrystusa!

s.M. Damiana z Paryża