Świety tygodnia - 14.04. - Ludwina
Świety tygodnia - 14.04. - Ludwina

Oto wielka Tajemnica wiary – ogłasza kapłan zaraz po przeistoczeniu chleba w Ciało, a wina w Krew Jezusa. A przecież ta tajemnica, aby mogła zaistnieć potrzebna była ofiara Syna Bożego na krzyżu. Prawdziwa tajemnica cierpienia.  Jego sensu, wartości i cichego oddziaływania na innych. Przedziwne jest to, że Bóg dzieli się ze zwykłym człowiekiem, śmiertelnym grzesznikiem Swoim cierpieniem, krzyżem. On przez wieki wciąż wzywa do przeżywania z Nim tej Jego Ofiary. Przez wieki zaprasza wybranych do niesienia krzyża.

 Ludwina (Ludmiła) urodziła się w Holandii w miasteczku Schiedam koło Rotterdamu 18 marca 1380 roku. Jej rodzice, Piotr i Petronela, pochodzili ze zubożałej szlachty. Ludwina była dziewiątym dzieckiem. Należała do najurodziwszych dziewcząt miasta. O jej rękę ubiegało się wielu. Chrystus chciał ją jednak mieć wyłącznie dla siebie. Kiedy dziecko miało zaledwie 7 lat, złożyło ślub dozgonnej czystości.

 

Kiedy miała 15 lat, w czasie zabawy na lodzie, upadła tak nieszczęśliwie, że uszkodziła sobie kość pacierzową. To był początek jej Golgoty, trwającej długich 38 lat. Przez tak długi czas Ludwina nie opuszczała łóżka, a życie jej było jednym, powolnym konaniem. Od leżenia powstały bolesne odleżyny. Ciało pokryło się jedną raną. Gnijąca i cuchnąca flegma, wydobywająca się z ran, odstraszyła od chorej nawet najodważniejszych. Lekarze nie mogli rozeznać się w chorobie. Stosowali eksperymentalne zabiegi, które nie tylko nie pomagały i nie przynosiły żadnej ulgi, ale wręcz przeciwnie - zaostrzały sytuację.

 


Początkowo nieszczęśliwa Ludwina usiłowała jeszcze chodzić, czołgając się na rękach i kolanach po ziemi. Potem i na to zabrakło sił. Paraliż tak ją obezwładnił, że poruszała tylko głową i lewą ręką. Zgangrenowane wnętrzności wydawały ustami, uszami i nosem cuchnącą ropę z krwią. W ranach zalęgło się robactwo. Na domiar złego nie było komu koło chorej chodzić, a przecież potrzebowała stałej opieki. Najęto wreszcie do posługi kobietę, która nie tylko nie była pomocą dla Ludwiny, ale często lżyła ją, pluła na jej twarz, a nawet posuwała się do rękoczynów.

 


To morze cierpienia fizycznego i duchowego początkowo doprowadzało Ludwinę do rozpaczy. Buntowała się, narzekała na swój los, pragnęła śmierci jako wybawienia. Dopiero gdy pewnego dnia odwiedził ją spowiednik i przypomniał mękę i śmierć Pana Jezusa, otworzył jej oczy na wartość i sens cierpienia. Odtąd cicho i bohatersko zaczęła znosić swój los. W swoim cierpieniu jednoczyła się z męką Pana Jezusa tak, że powoli nawet pokochała swoje cierpienia. Uznała w nich szczególny rodzaj swojego apostolstwa. Już nie błagała ani o zdrowie, ani o śmierć, ale by cierpieniem mogła nawrócić jak najwięcej grzeszników, przynieść ulgę duszom w czyśćcu cierpiącym, być ofiarną żertwą dla umęczonego Oblubieńca.

 


W tej długiej agonii Bóg nawiedzał ją duchowymi pociechami, wizjami, a nawet ekstazą. W ostatnich latach żyła podobnie jak św. Mikołaj z Flüe - wyłącznie Komunią świętą. Rychło też sława jej świętości obiegła okolicę. Przychodzono do niej tłumnie, polecano się jej modlitwie, proszono o rady. Dary, jakie jej składano, oddawała ubogim. Tomasz a Kempis pisze w jej żywocie, że na wiadomość o pewnej ubogiej wdowie posłała jej przez znajomą osobę 8 franków. Okazało się jednak, że te franki mimo robionych wydatków zawsze pozostawały nieuszczuplone. Dzięki temu wdowa mogła zaopatrzyć swój dom i spłacić wszystkie długi. Na pamiątkę przechowywano ten woreczek, zwany "sakiewką Bożą". Ludwina miała także dar przepowiadania. Tuż przed śmiercią zjawił się jej Pan Jezus z piękną koroną, w której jednak brakowało kilka klejnotów. Rzekł do niej: "Córko, potrzeba je jeszcze dopełnić". W kilka dni potem na Ludwinę napadli bandyci, ograbili ją doszczętnie i pobili.

 

14 kwietnia 1433 roku, po 53 latach życia, Ludwina przeniosła się do szczęśliwej wieczności. Gdy ubierano ją do trumny, zauważono na jej ciele zamiast koszuli ostrą włosiennicę. Papież Leon XIII w roku 1890 zatwierdził jej kult.

za:  liturgia godzinWspomnienie św. Ludwiny przypada w tym roku w niedzielę palmową zwaną też niedzielą Męki Pańskiej.  W liturgii usłyszymy opis ostatnich godzin życia Jezusa. Jednak nie cierpienie jest na pierwszym miejscu. Ono ma zobrazować coś o wiele większego, piękniejszego i nie śmiertelnego. Co takiego? Co było powodem, że Jezus pozwolił na takie traktowanie Siebie? Kto był powodem, że św. Ludwina przyjęła, a nawet pokochała swoje cierpienie? MIŁOŚĆ. Bóg, który jest Miłością.  Te ostatnie dni przed Triduum Paschalnym to dobre dni by już pomyśleć jak ja na tę Miłość Boga odpowiadam.

opracowała s. M. Elżbieta