Św. Józef jako wzór troskliwego ojca
Św. Józef jako wzór troskliwego ojca

Św. Józef jako wzór troskliwego ojca przypomina, że ojcowie nie tylko mają obowiązek zapewnić byt materialny dziecku, ale przede wszystkim czuć odpowiedzialność za wychowanie.

 

 

 

Dzisiejszy ojciec nie powinien składać wychowania dziecka tylko i wyłącznie na barki matki, czy nauczycieli i wychowawców, ale powinien wprowadzać dziecko w obowiązki i powinności, zaprawiać do konsekwencji, do wierności zasadom i Prawu Bożemu, uczyć praw rządzących światem i sumieniem. Społeczność ludzka potrzebuje ojców sprawujących swoje funkcje w rodzinie na wzór św. Józefa. Potrzebuje ojców, którzy wzorując się na św. Józefie powinni siłą, odwagą i stanowczością bronić rodziny przed zagrożeniem z zewnątrz (zgorszeniem, deprawacją) - podobnie jak św. Józef bronił Jezusa przed Herodem.

 

W Adhortacji Redemptoris Custos Ojciec św. napisał, że św. Józef przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie. Kto dziś rozumie te słowa? Niewielu mężczyzn tak pojmuje swoje powołanie do bycia mężem i ojcem. Współcześnie przeżywamy kryzys ojcostwa. Dzisiaj znaleźć dobrego, wspaniałomyślnego, cudownego ojca to prawdziwy skarb. Dlaczego tak jest? Może to jakiś znak czasu. Może Bóg chce nam przez to powiedzieć, żebyśmy wzięli się wreszcie za siebie i potrafili żyć wielką odpowiedzialnością za drugiego człowieka, składać ofiarę z siebie żonie i dzieciom…

 

Chrystus żył w bliskości swej Matki i rozwijał się w cieniu swego ojca, św. Józefa. To on, Józef, odzwierciedlał Jezusowi Boga Ojca, był twarzą Boga Ojca dla swego syna Jezusa, we wszystkim; przez swoją zawsze bliską obecność, przez swoją męską siłę i sprawność, i przez to, że był oparciem dla Maryi, swej małżonki. I – jak mówi papież Franciszek - I jeżeli Jezus jako człowiek nauczył się mówić: «tatusiu», «ojcze» do swojego Ojca, którego znał jako Boga, nauczył się tego z życia, ze świadectwa Józefa: człowieka, który strzeże, który pomaga wzrastać; człowieka, który prowadzi wszelkie ojcostwo”. Niech św. Józef będzie wzorem i patronem szczególnie dla wszystkich małżonków i ojców, niech będzie orędownikiem w życiu nas wszystkich, którzy nazywamy się dziećmi naszego Ojca, który jest w niebie.

 

Ks. Marcin Załężny. Frag. konferencji pt. Ojcostwo.