Spotkanie z bł. Edmundem w parafii Katowice – Piotrowice
Spotkanie z bł. Edmundem w parafii Katowice – Piotrowice

Wydarzeniem wyjątkowym dla „Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego” oraz dla wiernych parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Piotrowicach była niedziela 16 listopada br. z uroczystą Eucharystia sprawowaną w 200 rocznicę urodzin Bł. Edmunda Bojanowskiego. Ta Msza święta, którą celebrował ks. Proboszcz Zdzisław Brzezinka, kończyła Rok poświęcony bł. Edmundowi Bojanowskiemu.


Na uroczystą Eucharystię przybyła grupa postulantek z s.M. Dąbrówką, Augustyn z pobliskich Panewnik. Do tego święta nasza wspólnota przygotowała się wspólnie, przez odmawianie 9 dniowej nowenny do Bł. Edmunda, oczekując z radością na ten dzień. W ciągu całego dnia, przed kościołem członkowie „Rodziny Bł. Edmunda” wystawiali okolicznościowe stoliki z publikacjami dotyczącymi Bł. Edmunda, Zgromadzenia i Stowarzyszenia. Dostępne były książki, gazetki, biuletyny, foldery, obrazki, płytki CD.


Pozostaje nadzieja, że ten „Serdecznie Dobry Człowiek” – Bł. Edmund Bojanowski stanie się dla wielu parafian przykładem, jak z odwagą głosić Chrystusa i uczynić swoje życie najświętszym darem dla spotkanego na drodze człowieka.


Na koniec, pragnę gorąco podziękować ks. Proboszczowi Zdzisławowi Brzezince za ciepłe przyjęcie wspólnoty lokalnej „Rodziny BŁ. Edmunda” w kościele N.S.P.J. i św. Jana Bosko w Piotrowicach. Jesteśmy wdzięczni za przychylność oraz życzliwe zainteresowanie się naszą wspólnotą, która od paru lat istnieje w Piotrowicach. Dziękuję wszystkim siostrom za przygotowanie tak podniosłej uroczystości. Siostrze M. Dąbrówce Augustyn wraz z postulantkami za uświetnienie całej uroczystości. Wszystkim członkom „Rodziny Bł. Edmunda” oraz wszystkim sympatykom, którzy nieśli swoją pomoc w przygotowywanie tak ważnej dla nas uroczystości. SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ !


Małgorzata Pasko