Spotkanie sympatyków bł. Edmunda w Jaworzu
Spotkanie sympatyków bł. Edmunda w Jaworzu

W przededniu Święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny tj 30 maja br. wspólnota sympatyków bł. Edmunda Bojanowskiego z Jaworza spotkała się w klasztorze sióstr służebniczek.


 

 

 

 

Na spotkanie przyjechała s. M. Patrycja, która przedstawiła zasady przynależności do Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego. Były pytania ze strony uczestników jak również spontaniczne dzielenie się dotychczasowym doświadczeniem osoby Edmunda w życiu poszczególnych osób. Modlitwa, śpiew, rozmowa… wszystko to wytworzyło klimat serdecznych relacji.

 

Sympatycy bł. Edmunda w Jaworzu już od roku spotykają się, by poznawać Serdecznie Dobrego Człowieka i za jego przykładem czerpać inspiracje do życia Ewangelią we współczesnym świecie.

 

 Ufamy, że nadal będzie nas wspierał i orędował w intencjach, które nosimy w sercach.

Błogosławiony Edmundzie – módl się za nami!

 

Uczestnicy spotkania