Spotkanie na Świętej Górze
Spotkanie na Świętej Górze

W dniach 1-3 marca br., na Świętej Górze odbywało się, pod przewodnictwem Matki Generalnej, spotkanie sióstr przełożonych z całego Zgromadzenia

 

 

Spotkanie to wpisało się w czas naszych przygotowań do Kapituł Prowincjalnych i Kapituły Generalnej. W programie nie mogło braknąć nawiązań do Prawa Kanonicznego oraz naszych Konstytucji Zgromadzenia.  Czas tych trzech dni był bogaty w treści, ale przede wszystkim był wielkim darem spotkania tak licznej wspólnoty. Wybór miejsca również nie był przypadkowy.  Świadomość, że na Świętą Górę, do bazyliki jak i do klasztoru, nieomal każdego dnia przybywał nasz błogosławiony Założyciel – Edmund Bojanowski, wzbudzało w każdej z nas szczególne poczucie duchowej łączności z Jego osobą, myślą i charyzmatem.

 

 

Będąc tak blisko Grabonogu - miejsca narodzin błogosławionego Założyciela oraz przeżytych tam przez Niego łącznie 41 lat, siostry skorzystały z okazji, aby je odwiedzić.

 

 

 

 

Zatrzymanie się i zaduma oraz "wpis fragmentu do Dziennika" dały odczuć, że jesteśmy w domu naszego Ojca!

 

 

Spotkanie zakończyło się uczestnictwem w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji pomyślnego przebiegu procesu beatyfikacyjnego ks. Wawrzyńca Kuśniaka – filipina ze Świętej Góry, a zarazem bliskiego przyjaciela bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

 

Niech Pan będzie uwielbiony

za naszego Błogosławionego Założyciela, za Zgromadzenie oraz za każdą z sióstr!

Niech Pan będzie uwielbiony za to siostrzane spotkanie!

 

 

 

s.M.L.