Spotkanie formacyjne Stowarzyszenia
Spotkanie formacyjne Stowarzyszenia

W  dniach  28/29  października 2017 r.  w  naszym  domu  zakonnym  w  Częstochowie  odbył  się  doroczny Zjazd  Formacyjny  Stowarzyszenia  „Rodzina  Bł.  Edmunda  Bojanowskiego”. W  spotkaniu  wzięło  udział  40 osób. Celem  zjazdu  przewodniczących  wspólnot  lokalnych  było  pogłębienie  duchowe oraz omówienie  spraw  związanych  ze  Stowarzyszeniem, jak i  planowanie  działań  apostolskich  na  rok  2018.  Spotkaliśmy  się, aby  podzielić  się  dobrem, które  dzieje  się  dzięki  działaniu  naszych  wspólnot  w  parafiach  i  zachęcić  się  do  dalszej  owocnej  pracy  szerząc  charyzmat  naszego  Patrona – bł. Edmunda. Niech  Duch  Święty  otwiera  nasze  umysły  i  serca  w  nieustannej służbie  bliźnim.
s. M. Patrycja  Grodzieńska