Spotkanie formacyjne Sióstr Asystentek
Spotkanie formacyjne Sióstr Asystentek

 

 

 

 

 

 

W dniach od 13 do 15 marca 2015 r.

w domu prowincjanym w Leśnicy miało miejsce

spotkanie formacyjne Sióstr Asystentek

Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

W spotkaniu uczestniczyły 43 siostry oraz Matka M. Brygida Biedroń, która ze strony Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP jest odpowiedzialna za Stowarzyszenie. Grupę Asystentek tworzyło 30 Sióstr Służebniczek Śląskich z trzech polskich prowincji i 13 Sióstr Służebniczek Starowiejskich z prowincji: łódzkiej, krakowskiej i tarnowskiej. W tych dniach siostry wysłuchały konferencji ks. Jana Klimka z Krakowa oraz wystąpienia Matki M. Brygidy Biedroń i s. przeł. M. Julianny Kowalskiej. Wszystkie treści nawiązywały do aktualnego nauczania Ojca św. Franciszka oraz do charyzmatu bł. Edmunda, który zostawił swoim Służebniczkom, a z którego czerpią członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda. W sobotnie popołudnie wszystkie uczestniczki spotkania pojechały do pobliskiej Poręby – kolebki Zgromadzenia Służebniczek Śląskich – by tam zaczerpnąć ze źródła swojej historii. Siostry miały okazję zapoznać się z historią przybycia Służebniczek z Wielkopolski na Śląsk oraz dziejami klasztoru w Porębie. Treści te w sposób prosty i obrazowy przekazały s. przeł. M. Wirgilia Bogatka i s. przeł. M. Laureta Turek. W bogatym programie spotkania był czas na dzielenie się radościami i troskami, pogodny wieczór oraz pochylenie się nad sprawozdaniem ze Stowarzyszenia za rok 2014, które przedstawiła s.M. Adela Kopoczek.

 

 s.M. Celestyna Mańczyk