Spotkanie członków RRSKAK
Spotkanie członków RRSKAK

22 stycznia 2018 r., na auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej, na której obecny był bp Adam Wodarczyk, odpowiedzialny za Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie.

 

Na spotkaniu reprezentowane były 44 różne wspólnoty, a wśród nich, po raz pierwszy, Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego. S. M. Patrycja Grodzieńska, główna asystentka Stowarzyszenia, desygnowała do Rady dwóch kandydatów z naszej wspólnoty: Iwonę Hoińską z Piotrowic oraz Andrzeja Stanika z Wesołej.

 

Nowa rada, w liczbie 59 osób świeckich oraz 34 konsekrowanych, została powołana przez ks. abpa Wiktora Skworca na okres 5 lat, a jej asystentem kościelnym został ks. Roman Chromy, dyrektor wydziału duszpasterstwa katowickiej kurii. Spotkanie otworzył ustępujący już przewodniczący Rady dr Antoni Winiarski z KIK, który również przedstawił sprawozdanie z działalności Rady z lat 2010-2018 oraz przedłożył plany na 2019 rok. Następnie ks. R. Chromy skierował do nas słowo na temat duszpasterskich akcentów nauczania papieża Franciszka, który kładzie nacisk na ewangelizację, pastoralne nawrócenie, logikę miłosierdzia, wsparcie narzeczonych, rodzin oraz powszechne powołanie każdego chrześcijanina do świętości, którego powinna wyróżniać przede wszystkim radość. Duszpasterzom natomiast, według nauczania papieża, nie powinny być obce słowa: czułość i bliskość. Następnie wszyscy udali się z auli do holu, gdzie złożyliśmy sobie życzenia noworoczne i podzieliliśmy sie opłatkiem, przy okazji mogąc się również bliżej między sobą poznać. Był też czas na chwilę rozmowy przy kawie i cieście. Kolejnym punktem zebrania było wybranie nowego prezydium, gdzie w tajnym głosowaniu wybrano trzyosobowy zarząd, który następnie będzie przedstawiony do akceptacji księdza arcybiskupa.

 

 

Zadaniem nowej Rady będzie m.in. kształtowanie umiejętności publicznej obrony wartości chrześcijańskich w życiu społecznym, organizowanie marszów życia, troska o realizację programu duszpasterskiego w Archidiecezji oraz wspólne działania ruchów i stowarzyszeń wynikające z bieżących potrzeb. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą, poprowadzoną przez bp. Adama Wodarczyka, który akcentował, podczas całego zebrania, rolę Ducha Świętego w każdej wspólnocie oraz zachęcał nas, abyśmy i my chcieli, tak jak przed 40 laty papież Jan Paweł II w Warszawie, prosić: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

  

 

Członkowie RRSKAK

Iwona Hoińska i Andrzej Stanik