Rozpoczęła się wizytacja Regionu Afrykańskiego
Rozpoczęła się wizytacja Regionu Afrykańskiego

Święta Paschalne to czas zatrzymania się przy Jezusie Zmartwychwstałym, odkrywania Jego obecności, która ogarnia cały świat i słuchania Jego orędzia, które niesie pokój i posyła na cały świat z Dobrą Nowiną. Właśnie w tym tak szczególnym czasie Matka Generalna M. Józefy Leyk wraz z towarzyszącą jej s.M. Lauretą Turek udały się do Kamerunu, gdzie rozpoczęła się wizytacja generalna Regionu Afrykańskiego. Będzie trwać do końca maja. Polecamy modlitwom posługę misyjną, siostry misjonarki i osoby, którym posługujemy na czarnym kkontynencie.