Przyjdź!
Przyjdź!

IV Niedziela Adwentu

"Głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 1, 39-45

 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję wskazuje nam na relacje Jana i Jezusa. Są oni krewnymi, choć zwiąże ich też ze sobą misja. Maryja przepełniona Bożą obecnością udaje się do swojej krewnej, by nieść jej pomoc. Ważniejsze jest jednak to, że niesie jej samego Boga. To spotkanie wypełnione jest radością i obecnością Ducha Świętego. Elżbieta nie wiedząc wcześniej o Zwiastowaniu wita Maryję jako Matkę swego Pana. Skąd wiedziała? Pan Bóg zatroszczył się o to, by Maryja nie musiała nic tłumaczyć swojej krewnej. Pan troszczy się o każdego, kto ufnie Mu się powierza i pozwala kierować swoim życiem. Maryja bez wątpienia była Tą, która zawierzyła Bogu swoje życie i zgodziła się na wszystko, co Bóg dla Niej przygotował. Taka postawa podoba się Bogu. Elżbieta wie, że Maryja uwierzyła w słowo Pana i w to, że wypełni się ono w Jej życiu. Taka wiara jest wzorem dla każdego z nas. Uczmy się wierzyć jak Maryja, kochać jak Maryja i służyć jak Maryja. Czytając dzisiejszą Ewangelię warto pytać siebie:
- jaka jest moja wiara, miłość i służba?
- Ile jest we mnie gotowości pomocy drugiemu człowiekowi?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Maryjo, Matko moja, ucz mnie życia wiary, miłości i pokornej służby. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


By w życiu jeszcze lepiej naśladować Maryję, poznawaj Ją jeszcze bardziej. W tym celu przeczytaj wybraną książkę poświęconą Matce Bożej.

 

s.M. Damiana Szmidt