Przyjąć Boga
Przyjąć Boga

IV Niedziela Adwentu

Wigilia Bożego Narodzenia

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 1, 26 - 38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz Anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do Anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej Anioł.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Ostatnia Niedziela Adwentu a jednocześnie dzień Wigilii Bożego Narodzenia stawia nam przed oczy Maryję w chwili Jej Zwiastowania. Widzimy tu młodą dziewczynę, która doświadcza czegoś niesamowitego. Spotyka się z aniołem, który obwieszcza jej wolę Bożą. Widzimy tu Maryją jako osobą gotową natychmiast odpowiedzieć na wezwanie Pana. Maryja nie odsyła anioła z niczym, nie mówi: „przyjdź innym razem” Nie. Maryja natychmiast podejmuje refleksję, zadaje pytania i odpowiada. Widzimy tu Maryję, która wierzy słowom anioła, która ufa Bożej woli, Bożej miłości. Jakże często u nas codzienność wygląda inaczej. Wiele chcemy zrobić, a nie robimy. Tracimy czas na rzeczy nie potrzebne zamiast z gorliwością podejmować zadania, które na ten moment dał nam Pan do wypełnienia. Jakże często brakuje nam gorliwości i determinacji w podejmowaniu Bożej woli. Matka Jezusa, która dziś staje przed nami uczy nas uważnego wsłuchiwania się w Boży głos i ochotnego odpowiadania na Jego wezwania. Świętują jutro narodzenie Bożego Syna przyjmijmy postawę Maryi, adorującą Boże Słowo, które przyjęło ludzkie ciało.

Pytajmy siebie:

- dlaczego czasem nie potrafię przyjąć Bożej woli?

- Co robi by ją rozpoznać?

- Jak wygląda moja gorliwość w wypełnianiu codziennych obowiązków?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!

 

Przybądź Panie, bo czekamy, Twego przyjścia wyglądamy, bo źle nam żyć bez Ciebie. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Postaraj się o właściwą atmosferę podczas dzisiejszej wieczerzy wigilijnej i w miarę możliwość weź udział w Pasterce.

 

s.M. Damiana Szmidt