Przygotować drogę Panu
Przygotować drogę Panu

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 3, 1 - 6

 


Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 


Wytrwale czekamy na przyjście Pana. Czuwamy i modlimy się jak zachęcała nas Ewangelia pierwszej niedzieli adwentu. Dziś spotykamy Jana Chrzciciela, który wzywa do prostowania ścieżek dla Pana. Bóg przychodzi, więc przygotujmy Mu drogę, drogę do naszego serca, do naszego życia. Papież Franciszek powiedział, że będziemy czynimy to, gdy „dokonujemy rachunku sumienia, gdy badamy nasze postępowanie, by usunąć owe postawy grzeszne, o których wspomniałem, które nie pochodzą od Boga”. O jakie postawy tu chodzi? Papież wyjaśnia: „dążenia do sukcesu za wszelką cenę, władzy kosztem najsłabszych, pragnienia bogactwa, szukania przyjemności za wszelką cenę”. I może warto dziś zrobić sobie rachunek sumienia z mojej postawy serca i zapytać siebie o postawy o których wspomina papież. Pytajmy siebie:
- Czy dziś moje serce jest bardziej gotowe na przyjście Pana niż tydzień temu?
- Czy staram się o codzienny rachunek sumienia?
- Co w moim sercu zajmuje najwięcej miejsca, czemu poświęcam najwięcej czasu?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 


Oczyść me serce Panie. Spraw, by coraz bardziej się Tobie podobało. Amen
 

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 


Codziennie wieczorem zrób rachunek sumienia.


s.M. Damiana Szmidt