Przemiana życia woła o słuchanie
Przemiana życia woła o słuchanie

II Niedziela Wielkiego Postu
„Jego słuchajcie”


LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 9, 2-10


Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Na górze została ukazana chwała Jezusa. Uczniowie mogli ją zobaczyć, mogli być świadkami przemienienia. Było to doświadczenie, w którym uczniowie czuli się dobrze. Stąd propozycja Piotra, by zbudować trzy namioty. Człowiek czuje się dobrze, gdy doświadcza chwały, dobra, piękna. Jednak to doświadczenie ma być jedynie umocnieniem, pokrzepieniem na chwile trudu, bólu i cierpienia. Takich nie brakowało w życiu Jezusa. I takich nie zabraknie i w naszym życiu. Podczas tego wydarzenia sam Ojciec z nieba przedstawia uczniom Jezusa jako Swojego Syna. To także jako upewnienie i umocnienie ich przekonania. To jego mają słuchać i iść za Jego głosem. Dzisiejszy człowiek słyszy tak wiele słów, tak wiele obietnic i zapewnień. Także do nas dziś Ojciec mówi: „słuchajcie mojego Syna”. Musimy pamiętać, że tylko Jego Słowo jest prawdą i życiem. Chcąc żyć pełnią, chcąc żyć pięknie i po Bożemu trzeba nam nieustannie wsłuchiwać się w Słowa Syna. One zawiodą nas pewną drogą do zbawienia. Wykorzystajmy czas Wielkiego Postu na pogłębioną lekturę Bożego Słowa
Pytajmy siebie:
- na ile chwile piękne, chwile chwały umacniają mnie na czas doświadczeń?
- Jak wygląda moja codzienna lektura Pisma Świętego?
- Kim jest dla mnie Jezus? Czy jest umiłowanym Synem Boga?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Przemieniony Panie daj także mi doświadczenie Twojej chwały, Twojej bliskości i świętości i w ten sposób umocnij mnie na czas przeżywania pokus i innych trudności. Amen

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia z uwagą czytaj Słowo Boże.

 

s.M. Damiana Szmidt