Profesja zakonna i całe życie ze Słowem Bożym
Profesja zakonna i całe życie ze Słowem Bożym

Przez świadomą i dobrowolną decyzję pójścia drogą rad ewangelicznych i konsekrację dokonaną w uroczystym akcie liturgicznym profesji zakonnej zespalamy się ściśle z Kościołem, żyjącym dla Chrystusa. Im silniejsze i głębsze będą więzy z Chrystusem, tym mocniej będziemy związane z Kościołem, a nasza konsekracja będzie doskonalsza.
Z Konstytucji Zgromadzenia

 

 

 

 

 

Słowo Boże na drodze profesji zakonnej sióstr, które w sierpniu br. złożyły swe pierwsze śluby w naszym Zgromadzeniu:

 

 

 

Obumieranie... nie jest to proste. Jeżeli jednak ziarno nie obumrze, pozostanie tylko samo. Nie przyniesie owocu.

Każdego dnia Pan Bóg obdarza nas łaską i nowymi okazjami, aby stawać się darem dla drugiego człowieka, aby wydawać plon.

 

 


Wybrałam ten cytat, ponieważ mi uświadamia, że nic i nikt na świecie nie może mnie odłączyć od miłości Pana Boga!

Tak, jakby chciała mi powiedzieć: „Nie bój się! Jestem z Tobą!” cokolwiek by się nie działo.

A wyraz „I jestem pewien” to moja odpowiedź na Jego obietnicę:

„Wierzę Ci, Panie, i ufam Tobie. Kocham Cię i wiem, że Ty mnie kochasz.”

 

 

 

 

Doświadczenie i przyjęcie swoich słabości otwiera na obecność Pana Boga i Jego działanie w moim życiu.

Gdy pozwoliłam Panu Bogu działać w moim życiu i zdecydowałam rezygnować z działania na własną rękę,

to doświadczyłam jak wiele mogę, ale nie sama - tylko z Nim, z Jego łaską!

Moja słabość i miłość Boga - to jest noc w słabości, w kórej On działa.

 

 

 

 

Jezus jest tym, który wskazywał i wskazuje drogę mojej codzienności.

On jest Drogą, która nigdy się nie kończy.

A Jego spojrzenie daje mi doświadczenie Jego bliskości, Miłości, którą daje wciąż i na nowo.