Posłani
Posłani

Wniebowstąpienie Pańskie
„Pan Jezus został wzięty do nieba"


LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 16, 15-20


Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.     

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Dzień Wniebowstąpienia Pana Jezusa to ostatnie spotkanie apostołów z Mistrzem tu na ziemi. To ostatnie słowa, ostatnie wskazówki i zalecenia. Jakże więc muszą być one ważne także dla każdego z nas. Jesteśmy posłani, otrzymaliśmy misję. Jest t o misja głoszenia Ewangelii. Żeby ją jednak głosić muszę ją znać. A czy tak jest? To jeszcze nie wszystko – potrzebna jest jeszcze wiara. Tym, którzy ją mają towarzyszą znaki. Pytajmy więc dziś także o naszą wiarę. Apostołowie wiernie wypełnili wskazówki Pana – poszli i głosili Jego Ewangelię. Doświadczali także Jego obecności – choć już w innym sposób - i wsparcia. Takie może być i nasze doświadczenie. Trzeba nam tylko zanurzyć się w Słowie i stać się Jego świadkiem w codzienności. Tak jak apostołowie jesteśmy posłani. Idźmy więc i głośmy światu Ewangelię.
Pytajmy dziś siebie:
- jaka jest moja wiara?
- Co mogę powiedzieć o swojej relacji ze Słowem?
- Dlaczego czasem tak trudno mi głosić Ewangelię?


ORATIO – MÓDL SIĘ


Panie Jezus wstępujący dziś do nieba, pozostań zawsze blisko mnie i umacniaj moje działania ewangelizacyjne. Daj mi odwagę do głoszenia Twojego Słowa w dzisiejszym świecie. Amen.

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Daj świadectwo swojej wiary.


s.M. Damiana Szmidt