Posłane przez Bożą Opatrzność
Posłane przez Bożą Opatrzność

17 czerwca w parafii Bożej Opatrzności w Jaworzu przeżywałyśmy Niedzielę z bł. Edmundem Bojanowskim.

 

 

 

W czasie Mszy Świętych przybliżyłyśmy sylwetkę naszego Ojca w aspekcie jego Miłości do Boga, Miłości do każdego spotkanego człowieka i do ojczyzny. Dzień ten został wkomponowany w Święto Trzeciej Parafiady, która jest prowadzona w klimacie Rodzinnego Pikniku. Uczestnicząc w tym parafialnym wydarzeniu, miałyśmy okazję, obok zaprezentowania charyzmatu Zgromadzenia,  do wielu indywidualnych spotkań i rozmów. Bardzo wyczuwalna była atmosfera życzliwości i otwarcia. Niezwykle aktualne pojawiły się tu słowa wypowiedziane przez Jan Pawła II o Bojanowskim: Potrafił jednoczyć różne środowiska wokół dobra. Na spotkaniu z młodzieżą, przy amfiteatrze, miedzy innymi nasza młodzież zakonna dzieliła się historią odkrywania swego powołania.

Boża Opatrzność była bardzo wyczuwalna! Niech Ona nadal prowadzi wszystkie kroki naszego życia. Błogosławiony Ojcze Edmundzie – módl się za nami!