Pomyśl - kiedy gorszysz?
Pomyśl - kiedy gorszysz?

XXVI Niedziela Zwykła

Pomyśl - kiedy gorszysz?

"Kto stał sie powodem grzechu dla jednego z tych małych..."

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

Mk 9, 38-43.47-48

 

Jan powiedział do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Dzisiejsza nauka Jezusa jest bardzo wymagająca. Na początku Jezus poucza, że kto nie jest przeciwko Niemu jest z Nim. Jeżeli człowiek czyni coś w Imię Jezusa to nie może być zaraz przeciwko Niemu. Dalej Jezus podkreśla, że każdy kto poda kubek wody należącemu do Chrystusa otrzyma nagrodę. W ten sposób Jezus chce powiedzieć, że troszczy się o swoich. Jednak dalsza nauka Jezusa stawia już konkretne wymagania. Po pierwsze nie mamy gorszyć maluczkich. Zgorszenie najmniejszych domaga się wielkiej kary. Jezus mówi, że takiemu lepiej byłoby przywiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Na tym jeszcze nie koniec dzisiejszej nauki. Jezus zachęca nas do unikania okazji do grzechu. Czyni to w bardzo wymowny sposób. Każe odrzucić wszystko co mogłoby być dla nas powodem grzechu. Nie chodzi tu o dosłowne odcinanie rąk i nóg, ale o zdecydowane odwrócenie się od wszystkiego, co naraża nas na grzech. Warto nam o tym pamiętać, aby się nie narażać na sytuacje, które mogą doprowadzić do grzechu. Dlatego warto zapytać siebie:
- co dla mnie jest powodem grzechu?
- Co robię, by uniknąć grzechu?
- Czy dla kogoś nie jestem powodem zgorszenia?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezus spraw, abym nigdy nie był powodem zgorszenia dla innych i sam, bym unikał wszelkiej okazji do grzechu.  Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Pomyśl jakie twoje zachowania, słowa mogą gorszyć innych. Unikaj ich.

 

s.M. Damiana Szmidt