Pomiędzy człowiekiem a Bogiem
Pomiędzy człowiekiem a Bogiem

XXIII Niedziela Zwykła

Pomiędzy człowiekiem a Bogiem

"Effatha" - "Otwórz się"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

Mk 7, 31-37

 

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: «Otwórz się». Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Prorok Izajasz zapowiedział, że Mesjasz będzie leczył wszelkie choroby (por. Iz 35, 6). Po tym będzie poznany. Ludzie widząc, co czyni Jezus ogłaszają wszystkim, że to na Nim wypełnia się proroctwo. Przyjrzyjmy się jednak dzisiejszemu uzdrowieniu. Chory został przyprowadzony do  Jezusa. Mamy więc pośredników, wstawienników, którzy proszą o zdrowie dla chorego. Jezus zabiera go na bok, od tłumów, wkłada palce w jego uszy, śliną dotyka języka i mówi „Effatha”. Św. Jan Paweł II mówił: „Effatha! - najowocniejszy sposób otwarcia się na Chrystusa i dostąpienia zbawienia – dokonuje się zawsze w ściśle osobistym spotkaniu pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Aby być prawdziwym naśladowcą Chrystusa, trzeba umieć się odosobnić, pozwolić się Mu dotknąć i otworzyć na Jego słowo, na Jego wezwania, na Jego uświęcającą łaskę”. Jezus pragnie także w naszym życiu dokonywać cudów. Potrzebuje jedynie naszego zawierzenia i ufności. Pragnie, byśmy pozwolili się prowadzić i dotknąć Jego łaską. Jeżeli na to pozwolimy doświadczymy wielkich rzeczy. Zastanówmy się dziś:
- na ile pozwalamy Jezusowi działać w moim życiu?
- Co w moim życiu potrzebuje dziś Jego uzdrawiającej łaski?
- Kogo ostatnio przyprowadziłem na modlitwie do Jezusa?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Jezu, uzdrów we mnie to wszystko, co potrzebuje uzdrowienia. Dotknij swoją łaską tych miejsc, które bolą i utrudniają codzienność. Proszę Cię Jezus także za tymi, o których wiem, że są strapieni różnego rodzaju chorobami i problemami. Niech Twoja łaska dotknie także ich. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Pomódl się za kogoś, o kim wiesz, że przeżywa trudności i potrzebuje Bożej łaski.

 

s.M. Damiana Szmidt