Odpoczynek vice versa działanie
Odpoczynek vice versa działanie

XVI Niedziela Zwykła

Odpoczynek vice versa działanie

"Widziano ich odpływających"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

Mk 6, 30 - 34

 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Apostołowie wracają ze swojej misji. Pełni wrażeń opowiadają Jezusowi wszystko, czego doświadczyli – co zdziałali, czego nauczali. Są zadowoleni z tego, co udało im się zrobić. Jezus doceniając włożony trud zaprasza ich do odpoczynku. Jakże ważne są to słowa w obliczu dzisiejszego pośpiechu i zabiegania. „ Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” - zostańcie sami, pozwólcie sobie na odpoczynek. Ewangelista stwierdza, że tłumy ludzi im towarzyszył. Było ich tak wielu, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Mieli więc prawo być zmęczeni. Odpłynęli więc na miejsce osobne. Jednak ludzie dobrze ich obserwowali. Widzieli jak odpływają i zbiegli się do nich. Gdy dopłynęli do brzegu widzą wielki tłum. A przecież mieli odpocząć. Jezus jednak lituję się na niedolą człowieka. Widzi, że ludzie ci są spragnieni nauki a nikt im jej nie daje. Są jak owoce bez pasterza – zagubieni, samotni. Jezusa ogarnia litość. Widzimy tu ogromną wrażliwość Mistrza. Nie pozostaje nigdy obojętny na cierpienia ludzi. Apostołowie są z Nim. Słuchają, uczą się, by za chwilkę znów podjąć konkretne działania. Pamiętajmy, że i my mamy prawo a nawet obowiązek odpoczynku. Jednak z dzisiejszej Ewangelii płynie ważna nauka, że tego odpoczynku nie należy zdobywać za wszelką cenę. Czasem są sytuacje, które nie pozwolą nam odpocząć i trzeba je podjąć, bo tego wymaga miłość. Zapytaj siebie:
- jak wygląda mój odpoczynek? Czy potrafię odpoczywać?
- czy potrafię z odpoczynku zrezygnować, gdy wymaga tego sytuacja?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezus, naucz mnie właściwego odpoczynku. Naucz też rezygnować z niego dla większego dobra. Umacniaj moje siły swoją łaską i uzdolnij mnie do służby drugiemu człowiekowi. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Niedziela ma być dniem świętym, dniem dla Pana i z Panem, dniem odpoczynku. Pozwól sobie dziś odpocząć.

 

s.M. Damiana Szmidt