Obmyj co nieświęte
Obmyj co nieświęte

Zesłanie Ducha Świętego

"Weźmijcie Ducha Świętego"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 20, 19-23


Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


W uroczystość Zesłania Ducha Świętego Kościół daje nam Ewangelię opisującą dzień Zmartwychwstania. To tego dnia uczniowie są zamknięci w Wieczerniku i właśnie tam spotykają Zmartwychwstałego Pana. Jezus przychodzi do nich najpierw z darem pokoju. On doskonale zna ludzkie serca, wie co się w nich kryje. On zna lęk i smutek swoich uczniów. Przychodzi więc i ofiaruje swój pokój. Pokazuje im także ręce i bok, by upewnić ich, że to On. I dalej posyła ich tak, jak sam został posłany. Ale nie pozostawia ich samych. Dar Ducha Świętego stanie się dla uczniów umocnieniem do dawania świadectwa o Chrystusie. Napełnieni Jego mocą pójdą na krańce świata i głosić będą Ewangelię. Trzeba nam pamiętać, że także my jesteśmy obdarowani darami i mocą Ducha Świętego. Otrzymaliśmy Go już w sakramencie chrztu świętego a później jeszcze pełniej w sakramencie bierzmowania. Jego obecność w naszym życiu jest nieoceniona. Być może sami potrafimy już wskazać sytuacje w których niemalże namacalnie doświadczyliśmy działania Bożego Ducha. Trzeba nam tylko wciąż otwierać się na Jego natchnienia i wsłuchiwać się w Jego delikatny głos. Dzisiejsza Ewangelia opisuje też moment ustanowienia sakramentu pojednania. Jezus daje apostołom władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Pytajmy dziś siebie:
- w jakich sytuacjach doświadczyłem działania Ducha Świętego?
- Jak traktuję sakrament pokuty?
- Co przeszkadza mi wsłuchiwać się w natchnienia Ducha Świętego?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
 Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Często przyzywaj mocy i światła Ducha Świętego.

 

s.M. Damiana Szmidt