Obdarowani i posłani
Obdarowani i posłani

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

"Weźmijcie Ducha Świętego"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 20, 19 - 23


Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.  A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Liturgia uroczystości Zesłania Ducha Świętego prowadzi nas do Wieczernika i przypomina dzień Zmartwychwstania Jezusa. Już wtedy apostołowie otrzmali Ducha Świetego. Św. Jan Paweł II powiedział, że „ apostołowie otrzymali Ducha Świętego, aby w Jego mocy przyjąć odkupieńcze i zbawcze posłannictwo Jezusa”. Tylko w mocy Ducha Świetego człowiek jest w stanie przyjąć tak wielki Boży dar i dzielić się nim z innymi. Obdarzając Duchem Świętym, Jezus posyła apostołów, by stali się szafarzami Jego miłosierdzia. Trwając w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia pamiętajmy o wdzięczności za ten niezwykły dar. Miłosierna miłość Boga, przemienia nasze życie, uświęca nas i umożliwia budowanie lepszego świata. Otwierajmy nieustannie nasze serca na Bożego Ducha. Przyjmijmy Go do swego życia i bądźmy posłuszni Jego natchnieniom.

Pytajmy siebie:
- jak często modlę się o dary i owoce Ducha Świetego w moim życiu?
- Na ile jestem otwarty na Jego natchnienia?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Każdego dnia proś Ducha Świętego o Jego obecność w Twoim życiu.

 

s.M. Damiana Szmidt