O co pyta Jezus?
O co pyta Jezus?

XXI Niedziela Zwykła

"A wy za kogo Mnie uważacie?"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 16, 13 - 20


Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»  A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Do tej pory w Ewangelii to inni pytali o Jezusa. Teraz Jezus zadaje pytania. Jest to moment istotny, ponieważ wiara rozpoczyna się właśnie wtedy, gdy przestajemy zadawać Bogu pytania a pozwalamy, by to On pytał nas. Jego pytanie skierowane do nas otwiera nas na tajemnicę, którą jest On sam. Wiara jest zdolnością udzielenia Bogu odpowiedzi. W dalszej części Piotr udziela odpowiedzi na pytanie kim Jezus jest dla uczniów. Ta odpowiedź jest wyznaniem wiary chrześcijańskiej. Od tego momentu Piotr stał się uczestnikiem tajemnicy Boga. Później jednak będzie jeszcze musiał zrozumieć, że ten Jezus nie jest takim Chrystusem, jak on sobie wyobraża, lecz jest Chrystusem, którego on się nie spodziewa. Piotr jest szczęśliwy, gdyż jako pierwszy otrzymał objawienie tego, co będzie zakryte przed mądrymi i roztropnymi. Wiara Piotra jest też kluczem otwierającym Królestwo Niebieskie.
 
Pytajmy dziś siebie:
- czy pozwalam, by Bóg stawiał mi pytania

-  Jak na nie odpowiadam?
- Dlaczego czasem tak trudno przyjąć mi obraz Boga, który On sam mi objawia?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu pragnę dziś wyznać, że Ty jesteś moim Panem, jesteś moim Bogiem i Królem. Chcę żyć zgodnie z Twoją wolą. Otwieram swoje serce na Twoje pytania. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Będę starał się słuchać każdego dnia o co pyta mnie Jezus.

 

s.M. Damiana Szmidt