Nowy powiew Ducha Świętego
Nowy powiew Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 14, 15-16. 23b-26  


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!Dziś po raz kolejny Jezus przypomina nam o roli Ducha Świętego, o Jego zadaniu. On przypomni nam wszystko i nauczy nas… Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest wyjątkowo dobrym czasem, by wołać, by błagać o Ducha Świętego, o Jego obecność, moc i dary w naszym codziennym życiu. Bez Ducha Świętego jesteśmy jak uschły kwiat, ale z Nim możemy wydawać piękne owoce świętości. Duch Święty ma moc i chce nią nas obdarzyć. Trzeba nam jedynie otworzyć się na ten delikatny powiew i przyjąć pełnie Jego darów. Pełni Ducha Świętego będziemy w życiu przynosić Jego owoce. Święty Paweł pisze o nich w Liście do Galatów: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. (Ga 5, 22-23).

 

Pytajmy dziś siebie:
- Czy owoce Ducha Świętego są obecne w moim życiu?
- Dlaczego czasem tak trudno mi otworzyć się na dar Bożego Ducha?
- Jak często wzywam Ducha Świętego do mojej codzienności?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
   Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
   O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
   W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
   Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
   Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Tylko cierń i nędze.
   Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
   Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
   Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
   Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia otwieraj swoje serca na nowy powiew Ducha Świętego. Daj się zaskoczyć Jego działaniu.

 

s.M. Damiana Szmidt