Nowa przełożona generalna
Nowa przełożona generalna

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

 

 

 

Siostra M. Dąbrówka Augustyn została nową przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP Śląskich. S. Dąbrówka w Zgromadzeniu pełniła posługę formatorki, a w ostatnim czasie sekretarki prowincjalnej. Wyboru dokonano podczas obradującej w dniach 2-13 października XXIII Kapituły Generalnej służebniczek śląskich. Obrady toczą się w domu generalnym sióstr we Wrocławiu pod hasłem: ZJEDNOCZONE W MISJI ZGROMADZENIA. „MYŚMY POZNALI I UWIERZYLI MIŁOŚCI, JAKĄ BÓG MA KU NAM (1J 4,16)”. S. Alodia Witas, w imieniu wszystkich sióstr delegatek, podziękowała dotychczasowej matce generalnej Józefie Leyk, która była przełożoną generalną od 2013 roku.

 

Nowo wybrana Przełożona Generalna

podziękowała siostrom za zaufanie i poprosiła o modlitwę, zawierzając siebie i Zgromadzenie Bogu.

 

 

 

  Siostra M. Alodia Witas, w imieniu wszystkich sióstr delegatek,

podziękowała dotychczasowej matce generalnej Józefie Leyk, która była przełożoną generalną od 2013 roku.

 

 

Nowy zarząd generalny

 

Dziękujmy Bogu za Jego łaskę i nieustanną Opatrzność nad naszym Zgromadzeniem.
Ogarnijmy modlitwą w duchu wdzięczności ustępujący zarząd generalny
i wypraszajmy potrzebne łaski dla m.M. Dąbrówki Augustyn i nowego zarządu.