Nowa placówka misyjna
Nowa placówka misyjna

 

 

 

„Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle planu Ojca z posłania (ex missione) Syna i z posłania Ducha Świętego. Plan ten zaś wypływa „ze źródła miłości”, czyli z miłości Boga Ojca. Spodobało się zaś Bogu powołać ludzi do uczestnictwa w swym życiu, nie pojedynczo tylko, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej więzi, lecz do utworzenia z nich ludu, w którym rozproszone Jego dzieci zgromadziłyby się w jedno” (Ad Gentes 2)

 


W święto Matki Bożej Różańcowej siostry mikonarki dotarły po długiej podróży na nową placówkę do Kombou. Po przywitaniu w parafii - pełnym radości i entuzjazmu - siostry dziękowały Bogu za podróż w czasie Eucharystii. Skromne mieszkanko sióstr jeszcze nie gotowe. W kolejne dni wyposażono mieszkanie dla s.M. Nikodemy i s.M. Catherine, które tam będą służyć dzieciom, młodzieży i potrzebującym. Obecnie trwają prace nad organizacją nowej placówki misyjnej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tym nowo powstającym dziele.