Nie znamy dnia, ani godziny
Nie znamy dnia, ani godziny

XXXII Niedziela Zwykła
"Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie"LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 25, 1 – 13


Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.
Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.
Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie".
Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną".
Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie".
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.
W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!"
Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was".
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».


 
MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Być czujnym oznacza bycie mądrym. Oliwa o której mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii to wiara, nadziej i miłość. Lampą jest serce człowieka. Płomień podtrzymuje Duch Święty, który pragnie być nieustannie obecnym w naszej codzienności. Zbliżamy się do Adwentu, czasu szczególnego oczekiwania i czuwania. I już dziś liturgia Słowa zachęca nas do czujności, do gotowości na spotkanie z Panem. Trzeba nam podtrzymywać płomień, by nie zgasł nim przyjdzie Pan. Często sami nie potrafimy o to zadbać, dlatego właśnie Duch Święty przychodzi nam z pomocą. Otwierając się na Jego obecność i pozwalając Mu działać w naszym życiu możemy mieć pewność, że będziemy przygotowani na spotkanie z nadchodzącym Chrystusem. Mądrość, do której zachęca dziś Słowo to dar Ducha Świętego, to zdolność życia zgodnego z Bożą wolą.
Pytajmy dziś siebie:
- jaka jest moja relacja z Duchem Świętym?
- w jakich sytuacjach najczęściej brakuje mi mądrości?
- co mogę zrobić, by być bardziej czujnym?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Duchu Święty napełniaj mnie swoimi darami, szczególnie darem mądrości, bym potrafił być czujny i zawsze gotowy na spotkanie z Panem.  Amen.


ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia proś Ducha Świętego o Jego obecność w twoim życiu.


 s.M. Damiana Szmidt