Nie bójmy się iść za Nim
Nie bójmy się iść za Nim

XXVIII Niedziela zwykła

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”.

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 10, 17 - 30


Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”.On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Chyba dobrze znamy dzisiejszą Ewangelię. Pewnie już z nie raz słyszeliśmy jej treść. Chciałabym dziś zatrzymać się na pewnym szczególe. A mianowicie, że Jezus rozmawia z młodzieńcem. Może warto więc tę Ewangelię zadedykować ludziom młodym, którzy są potencjalnymi rozmówcami Jezusa. Także dziś Jezus rozmawia z człowiekiem, także z młodym człowiekiem, który może stanąć przed Nim ze swoimi pytaniami i wątpliwościami. Św. Jan Paweł II w Liście apostolskim do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, komentując ten fragment Ewangelii, napisał: „Można powiedzieć, że słowa te zawierają w sobie szczególnie głęboką prawdę o człowieku w ogólności, a nade wszystko prawdę o ludzkiej młodości. Są ważne dla młodych”. W tym liście papież zaznacza, że bogactwem może być młodość i zadaje pytanie czy ona ma odwodzić człowieka od Chrystusa. Tak się może stać, jeżeli będziemy budowali swoje życie na pseudowartościach, jeżeli pójdziemy za modą i propozycją tego świata. Ale wtedy tak, jak młodzieniec, odejdziemy zasmuceni. Możemy też inaczej – iść przez życie z Jezusem, być gotowym dla Niego zrezygnować z wielu rzeczy. Wtedy będziemy szczęśliwi. Nie bójmy się iść za Nim. Pytajmy siebie:
- Czego nie potrafię zostawić dla Chrystusa?
- Co robię, by osiągnąć niebo?
- Do czego mnie zaprasza dziś Jezus?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Proszę Cię Panie o odwagę pójścia za Tobą. Proszę Cię szczególnie za wszystkimi ludźmi młodymi, których wzywasz do pójścia za Tobą, by mieli odwagę i siłę zostawić swoje bogactwa i pójść za Tobą.  Amen
 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Pomódl się o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za młodych ludzi, których Pan powołuje.

 

s.M. Damiana Szmidt