Ngaoundere
Ngaoundere

Ngaoundere

 

To miasto wzgórz i dolin, sięgające 1600m n.p.m. Od północy otacza je pasmo potężnych gór, a w stronę południa teren łagodnie opada. Ze wzgórz okalających miasto wypływa kilka rzek, które nawadniają okolice w porze suchej. Cały region Ngaounere posiada łagodny klimat. Pora deszczowa trwa od marca do listopada, średnia temperatura wynosi + 22 stopni C. Poza miastem i w całej okolicy widać stada bydła, których hodowlą zajmuje się pasterskie plemię Bororo. Miasto liczy ok.  170 tysięcy mieszkańców. Posiada uniwersytet, lotnisko, dwa szpitale, kilka szkół podstawowych i średnich. Wzrok przechodnia przyciągają liczne prywatne meczety z błyszczącymi kopułami, a szczególnie nowoczesny pałac lamida (lokalny książę). Aktualnie w mieście żyje wiele plemion zróżnicowanych językowo i religijnie, jednak większość stanowią nadal muzułmanie.
  

 

 

 

Meczet i nowoczesny pałac lamida

 

 

Jedna z ulic miasta

 

 

Powrót po Niedzielnej Eucharystii na misję

 

 

Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Józefa

 

 

 

Posługa sióstr

 

 

Dom formacyjny – nowicjat Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, prowadzenie katechez w szkole podstawowej i średniej

 

Siostry

 

s.M. Anna Boguszewska
s.M  Oliwia Kwiecień
s.M. Bénédicte Madjélé