Nadszedł czas Ducha Świętego
Nadszedł czas Ducha Świętego

II Niedziela Zwykła

"Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 1, 29 - 34


Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym»

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jakże radosną nowinę słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Nadszedł Ten, który chrzcić będzie Duchem Świętym. Jak wielka radość musiała gościć w sercu Jana Chrzciciela, gdy ujrzał i rozpoznał Baranka Bożego. Ten fragment Ewangelii napawa radością i nadzieją. Nadszedł Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jest On tym, który przyszedł, by uwolnić nas od zła, by dać nam nowe życie. Rozpoczyna się czas Ducha Świętego. Napełniony Nim Jezus, posłuszny woli Ojca będzie dokonywał wielkich dzieł. A ostatecznie także i nam ześle Ducha Świętego, byśmy w Jego mocy mogli dokonywać tych samych dzieł. Jakże radosna i pełna nadziei to nowina. Spróbujmy dziś tak prawdziwie ucieszyć obecnością Jezusa w naszym życiu. On wciąż jest z nami i pragnie dokonywać w nas i przez nas wielkich rzeczy. Otwórzmy przed Nim i dla Niego nasze serca. Prośmy, by On w nich królował i abyśmy stawali się Jego narzędziami w dzisiejszym świecie, byśmy mogli budować Boże Królestwo pośród nas.
Pytajmy:
- czy obecność Jezusa wypełnia moje serce?
- Dlaczego nie potrafię cieszyć się Jego obecnością w moim życiu?
- Na ile realny wpływ na moje życie ma Duch Święty?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Jezu, Baranku Boży, pragnę dziś na nowo otworzyć serce dla Ciebie. Zapraszam Cię do niego. Zapraszam do mojego życia. Kształtuj je zgodnie z Twoją wolą. Pozwól mi być Twoim narzędziem. Amen

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Z wielką radością podziękuj dziś Jezusowi za to, że przyszedł zgładzić twój grzech i że napełnia cię Duchem Świętym

 

s.M. Damiana Szmidt