Nabrać ducha i podnieść glowę
Nabrać ducha i podnieść glowę

I Niedziela Adwentu

Nabrać ducha i podnieść glowę

"Będą znaki"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

Łk 21, 25-28.34-36

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Rozpoczynamy czas Adwentu, czas oczekiwana na przyjście Pana. Okres ten w liturgii dzieli się na dwie części. Pierwsza przygotowuje nas na spotkanie z Panem na końcu czasów a druga na przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o tym, że Pan powtórnie przyjdzie i chce byśmy byli przygotowani na to spotkanie. Nasze serca mają być wolne od ociężałości. Jezus wskazuje na to, co może być jej powodem: pijaństwo, obżarstwo i troski doczesne. I tu znów przychodzi na myśl fragment Ewangelii w którym Jezus mówi, że nie mamy zbytnio troszczyć się o naszą doczesność, o jutrzejszy dzień (por. Mt 6,34). Taka ociężałość serca może spowodować, że ten ostatni dzień przyjdzie na nas zupełnie niespodziewanie a my przecież mamy być na niego przygotowani. Dlatego rozpoczynając czas Adwentu, rozpoczynając nowy rok liturgiczny pamiętajmy o tym, by zawsze być gotowym na spotkanie z Panem. Nikt z nas nie zna dnia ani godziny, w której trzeba nam będzie stanąć przed Panem, dlatego żyjmy tak, byśmy w każdej chwili mogli stanąć przed Nim i cieszyć się wiecznym szczęściem w niebie. Warto dziś pytać siebie:
- co postanowię, by dobrze przeżyć tegoroczny Adwent

- Czy dziś jestem gotów na spotkanie z Panem?
- Co zrobię, by jeszcze lepiej się przygotować?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, mogli posiąść Królestwo niebieskie  Amen. (kolekta)

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Dobrym sposobem przygotowywania się na przyjście Pana jest systematyczna lektura Pisma Świętego. Podejmij w tym czasie adwentowym postanowienie codziennej kilkuminutowej lektury Bożego Słowa.

 

s.M. Damiana Szmidt