NA CAŁE ŻYCIE...
NA CAŁE ŻYCIE...

Ja siostra Maria Felicyta … świadoma Twojego wezwania i pełna ufności w nieskończone miłosierdzie Twoje, pragnę poświęcić Tobie całe moje życie… (z formuły ślubów)

 2 sierpnia br. w bazylice  ojców franciszkanów w Katowicach-Ligocie, w swej rodzinnej parafii,  złożyła śluby wieczyste  s.M. Felicyta - Klaudia Plekaniec. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Wodarczyk.

 

Złożenie ślubów miało miejsce podczas Mszy św., zgodnie z ceremoniałem przyjętym w zgromadzeniu. Siostra M. Felicyta złożyła śluby na ręce Przełożonej Generalnej. Na tę uroczystość przybyły siostry z różnych wspólnot naszego zgromadzenia tak z prowincji katowickiej jak również z opolskiej i warszawskiej. Z wielkim przejęciem uczestniczyła również najbliższa rodzina, krewni, przyjaciele i parafianie. 

 

Śluby są wyrazem naszej najwyższej miłości do Boga.

(z Konstytucji Zgromadzenia)

 

 

 

 

 

Wraz z siostrą M. Felicytą radujemy się i dziękujemy Bogu za dar życia i powołania.

Ogarniamy siostrę modlitwą i życzymy,

aby miłość Jezusa Chrystusa nieustannie wypełniała serce prowadząc po drogach Bożego zamysłu.