Mocą jakiego "chleba" żyję?
Mocą jakiego

XX Niedziela Zwykła

Mocą jakiego "chleba" żyję?

"Kto Mnie spożywa, będzie zył przeze Mnie"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 6, 51 -58Jezus powiedział do tłumów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

 


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Jezus zapowiada, że da swoje Ciało za życie świata. Żydzi najpierw szemrali a teraz sprzeczają się między sobą. Szemrali zastanawiając się jak Jezus może twierdzić, że jest z nieba a teraz sprzeczają się, gdyż twierdzi, że życie wieczne jest skutkiem spożywania Jego Ciała. Jezus w odpowiedzi na te sprzeczki jeszcze mocniej potwierdza prawdę, że jest On prawdziwym chlebem, prawdziwym pokarmem. Spożywanie ciała i picie krwi Jezusa daje nam udział w życiu jakie On sam posiada – w życiu wiecznym. Dzisiejszy fragment zawiera powtórzenia, aby jeszcze bardziej wzmocnić wypowiedź Jezusa. Najpierw w sposób negatywny Jezus mówi, że kto nie spożywa nie będzie miał życia wiecznego a zaraz potem to samo powtarza w sposób pozytywny – kto spożywa będzie miał życie wieczne. Jezus zapowiada także przyszłe zmartwychwstanie mówiąc, że wskrzesi tych, którzy spożywają Jego Ciało i piją Jego Krew. Owocem spożywania Ciała Chrystusa jest trwanie w jedności z Nim. Chodzi tu o zjednoczenie w miłości. Miłować to przyjąć drugiego w siebie.  W całej mowie Eucharystycznej Jezus bardzo mocno podkreśla jak ważne jest jednoczenie się z Nim poprzez przyjmowanie Jego Ciała i Krwi. Komunia Święta zapewnia nam życie wieczne. Kto już tu na ziemi żyje w zjednoczeniu z Jezusem, będzie żył w zjednoczeniu z Nim w wieczności. Pytajmy siebie:
- jak często przyjmuję Komunię Świętą? Czy zbyt łatwo nie zwalniam się z karmienia się Ciałem Chrystusa?
- W czym przejawia się moja świadomość ważności Eucharystii?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


O Jezu, jakże bym chciał, aby moje serce
żyło jedynie w posłuszeństwie
Twojemu czcigodnemu Sercu!
Stałbym się pokorniejszym, łagodniejszym, miłosierniejszy,
ponieważ Twoje serce jest podziwiane
w szczególny sposób za łagodność,
pokorę i miłosierdzie.
Gdzie, o Boże, obdarzysz mnie łaską uwolnienia
mojego nędznego serca i dania na to miejsce Twojego,
jeśli nie w sakramencie Eucharystii,
najwyższej rękojmi miłości?
Niech Cię chwalą, uwielbiają
i składają dzięki w każdym momencie
o Eucharystyczne Serce Jezusa.
we wszystkich tabernakulach świata,
aż do końca czasów! Amen.
(św. Franciszek Salezy)

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Aby lepiej zrozumieć sens i istotę Eucharystii przeczytaj jakąś pozycję na jej temat np. Encyklikę Ecclesia de Eucharistia

 

s.M. Damiana Szmidt