Misyjnie w Panewnikach
Misyjnie w Panewnikach

W dniach 22 i 23 lipca b.r. w Domu Prowincjalnym w Panewnikach odbyło się spotkanie przyjaciół misji Sióstr Służebniczek NMP NP.  Radość sprawiła wszystkim obecnośc naszych Sióstr Misjonarek: s.M. Józefy Franke i s.M. Vianei Wilczek. Najważniejszą chwila spotkania była Eucharystia którą celebrował o. Norman Samsel OFM, posługujący  w Bangui, w Republice Środkowej Afryki. 

 

W czasie homilii zwrócił uwagę na bezcenną i wszechstronną pomoc, jaką okazują misjom ci, którzy je wspierają. Zachęcił obecnych do tego, by byli misjonarzami w swoim środowisku. Przypomniał, że najważniejszym i nieocenionym darem jest modlitwa, dzieki której misjonarze na przestrzeni wielu lat mogą być wiarygodnymi świadkami Chrystusa.


W czasie spotkania przy stole, które miało miejsce  po Eucharystii, była okazja do rozmowy między misjonarkami a  osobami  obejmującymi  je patronatem szczególnej modlitwy. Po nim nastąpił „Afrykański dwugłos”, czyli  prezentacja  różnorodnej posługi misjonarzy w Kamerunie i RŚA. Nie zabraklo również odpowiedzi na liczne pytania ze strony uczestników.

s.M Benigna Tkocz