Miłość nieprzyjaciół
Miłość nieprzyjaciół

VII Niedziela zwykła

Czynić dobrze drugim, dzielić się z innymi tym, co mam to droga Królestwa Bożego.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 6, 27 - 38


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Przykazanie miłości nieprzyjaciół przedstawione w dzisiejsze Ewangelii ma charakter nakazu. Nadstawienie drugiego policzka na następne uderzenie czy też oddanie swych szat sprzeciwia się naturalnemu ludzkiemu dążeniu do zapewnienia sobie bezpieczeństwa i stabilizacji. Jezus sugeruje, że taka postawa musi być zastąpiona czymś innym – miłością. Czynić dobrze drugim, dzielić się z innymi tym, co mam to droga Królestwa Bożego. Mamy tak czynić, ponieważ my także doświadczamy tego samego ze strony Pana Boga, który jest dla nas miłosierny. Dawać, działać, żyć, przebaczać bezinteresownie – tak chyba można podsumować dzisiejszą Ewangelię  Takiej postawy trzeba nam się nieustannie uczyć, trzeba nam się nie raz przełamywać i rezygnować z siebie, aby okazać miłość innym, szczególnie ty, z którymi jest nam trudno. Pytajmy dziś siebie:
- Komu i czego nie potrafię przebaczyć?
- Na ile potrafię dzielić się miłosierdziem otrzymanym za darmo od Pana Boga?
- Dlaczego czasem tak trudno być mi bezinteresownym?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Umiłowany Panie, Ty nie masz względu na osobę.
Kochasz mnie i każdego z moich bliźnich jednakowo.
Pozwól mi dostrzec Twoją obecność w tych, którzy mnie irytują i z którymi trudno mi się porozumieć.
Daj mi siłę, aby nigdy nie opanowała mnie złość.
Pozwól by nigdy nie opanował mojego serca cierpki chłód i zniecierpliwienie.
W Twoje ręce oddaję wszystkie moje trudne relacje z moimi bliźnimi.
Ty ucz mnie każdego dnia łagodności i miłości.
Pozwól mi zawsze dostrzegać promienie dobra w innych.
Wzmocnij moją wiarę
i błogosław moje starania i wysiłki.
Uczyń mnie zaczynem pojednania wśród tych, których mi dałeś,
a których czasem trudno mi zrozumieć. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

s.M. Damiana Szmidt