Miłość bez granic
Miłość bez granic

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

"Bóg umiłował"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 3, 16 - 18


Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Miłość Boga do człowieka nie zna granic. On z miłości poświęcił wszystko – nawet Swojego Syna. Dzięki Jego ofierze zostaliśmy zbawieni. Jego śmierć otwarła nam niebo. Jednak każdy z nas otrzymał dar wolnej woli. Możemy więc decydować czy przyjmiemy Boże zbawienie czy też je odrzucimy. Dzisiejsza Ewangelia bardzo wyraźnie wskazuje nam na to, że aby osiągnąć zbawienie potrzeba nam wiary. Trzeba wierzyć w Syna Bożego, by osiągnąć życie wieczne. Niestety w przeciwnym wypadku narażamy się na potępienie. Ewangelia mówi, że kto nie wierzy już został potępiony. Jakże mocne są te słowa. Dziś, gdy przeżywamy w Kościele uroczystość Trójcy Świętej, warto zastanowić się nad swoją wiarą. Czy jest ona dla mnie źródłem zbawienia? Trzeba nam też pomyśleć nad tym w jaki sposób możemy i powinniśmy troszczyć się o naszą wiarę i jej rozwój. Pytajmy dziś siebie:
- co dziś mogę powiedzieć na temat swojej wiary?
- Co robię, by ją umacniać i rozwijać?
- Czy przez brak wiary nie narażam się na potępienie?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Panie, przymnóż mi wiary!

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Wiara rodzi się ze słuchania. Każdego dnia przeczytaj choć krótki fragment Pisma Świętego.

 

s.M. Damiana Szmidt