Małe kroki w wielkiej sprawie
Małe kroki w wielkiej sprawie

"Małe kroki w Wielkiej sprawie"  - spotkanie dla rodziców, ochronka Warszawa.


to tytuł spotkania,  które miało miejsce 21 marca 2017 roku w sali ze sceną domu prowincjalnego Sióstr Służebniczek NMP. Na zaproszenie siostry Róży - dyrektor Przedszkola przyjechał ksiądz Andrzej Jasnos - wykładowca KUL-u. Na wstępie przedstawił siebie i towarzyszącego mu księdza Marcina oraz opowiedział o swojej dotychczasowej działalności wśród rodzin z ochronki Sióstr Służebniczek w Dębicy.


Mówiąc o „Małych krokach w Wielkiej sprawie” zaczął od podkreślenia jak ważne jest w relacjach małżeńskich zaufanie. Duży nacisk położył, by przekazać uczestnikom spotkania jak istotne jest, by mężczyzna był prawdziwym mężczyzną - opiekunem i wsparciem dla kobiety. Zaprezentował nietypowy obrazek Świętej Rodziny na którym to Święty Józef trzyma Pana Jezusa na kolanach. Następnie mówił o tym, by kobiety doceniały i nie bały się swojej kobiecości. Podkreślał,  że kobiety nie powinny wyręczać mężczyzn w ich zadaniach, że nie mogą traktować ich jak nieudaczników, że powinny ojcom swoich dzieci stawiać wyzwania. Zaprezentował uczestnikom slajd że Świętą Rodziną uciekającą do Egiptu, na którym niezwykle zmęczona Maryja siedzi wsparta o ramię Józefa i odpoczywa.


Ksiądz zaprezentował też dwie rodziny z grupy małżeństw z Dębicy.  W jednej z tych rodzin małżonkowie porzucili wysokie stanowiska, świetne zarobki i wysoki status materialny. Zrobili to, by wykonywać inne zawody,  zarabiać znacznie mniej pieniędzy,  ale być w domu i towarzyszyć swoim dzieciom w dorastaniu. By wychowywać je, a nie tylko zarabiać na ich przyjemności. W drugiej rodzinie na etapie ciąży u dziecka stwierdzono zespół Downa i brak ręki. Rodzice nie brali pod uwagę aborcji. Mimo braku wsparcia rodziny, postanowili zaufać Panu Bogu, modlić się i przyjąć to dzieciątko. Urodziła się śliczna, całkowicie zdrowa dziewczynka, którą zebrani mogli obejrzeć na zdjęciu.


Ksiądz rozdał zebranym karteczki.  Poprosił, aby każdy zapisał jedną rzecz o którą chciałby poprosić Pana Boga. Następnie karteczki zostały zebrane i ponownie losowo rozdane wśród uczestników. Rodzice otrzymali prośby innych rodziców z sali i mieli wesprzeć ich modlitwą. Uczestnicy spotkania, aby mogli więcej chwil w ciągu dnia przeznaczać dla Pana Boga, otrzymali od prowadzącego kartki z aktami strzelistymi oraz obrazki Matki Teresy z Kalkuty.
Po wykładzie siostra dyrektor przekazała rodzicom informacje - podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu  w pierwszym semestrze oraz plany na najbliższy czas.


Na zakończenie była możliwość zakupu książki księdza Andrzeja Jasnosa, o tym jak wielki dar dał nam Bóg "Uwarunkowania rodzinne obrazu Boga".


Rodzice z warszawskiej ochronki